Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | "Cấp cứu" kịp thời khi nước ao chuyển màu đỏ và đen, cá chậm lớn

Thủy sản | Ao rộng 4.000m2, sâu 1.5m, có hiện tượng: buổi sáng nước trong xanh nhưng đến chiều lại chuyển sang màu đỏ và đen, mới nuôi cá truyền thống nhưng thấy cá chậm phát triển. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi