Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Chớ chủ quan khi cá bị nhiễm bệnh virus

Thủy sản | Cá trắm cỏ loại 100g, hiện nay bị đen mình, nhìn bề ngoài bị xuất huyết ở đầu, thân, vây, khi mổ ra ở phần thân bị xuất huyết ruột, đã khử trùng nước và dùng kháng sinh nhưng cá vẫn bị chết. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Thủy sản | Khắc phục cá bị nhiễm bệnh virus

+ Môi trường cải tạo không tốt

+ Cần mang mẫu cá đến chi cục Thú y, Thủy sản để phân tích tác nhân gây bệnh

+ Cải tạo môi trường dùng BKC hoặc IODIN hoặc KMN04 để khử trùng nguồn nước. Dùng ZUKA hoặc ZEOLINE hoặc THUỐC TÍM phân hủy chất hữu cơ

+ Cho ăn VITAMIN C 2-3g cho 100kg cá ăn trong 5-7 ngày, dùng 100-150kg TỎI tươi cho 100kg cá ăn trong 5-7 ngày.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi