Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Chữa trị khi cá trắm cỏ bị bệnh đốm đỏ

Thủy sản | Ao cá rộng 7 sào, sâu 1.5m, thả cá truyền thống được 6 tháng. Cá trắm có hiện tượng đen đầu và đốm đỏ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi