Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Chuyên gia "tiết lộ" nguyên nhân khiến cua bị mềm vỏ

Thủy sản | Cua nuôi được khoảng 4 tháng đạt 300-400g, nhưng cua bị mềm vỏ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục? Nếu nhốt cho ăn thì cua có cứng vỏ lại không?

Thủy sản | Khắc phục cua biển bị mềm vỏ:

  • Nguyên nhân thiếu khoáng chất để cua làm vỏ như CANXI hoặc bị bệnh giáp xác.
  • Khắc phục: Làm sạch đáy ao. Bón đủ khoáng VI LƯỢNG chất xuống ao 5-7 ngày/1 lần / 2-3 kg CACO3/ 1000 m2
  • Cho ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng,
  • Nếu khắc phục không được thì cua bị bệnh giáp xác chân tơ
  • Bệnh giáp xác chân tơ chưa có biện pháp khắc phục. Do đó chỉ có thể phòng bệnh bằng cách cho ăn đầy đủ dinh dưỡng. Không cho ăn thừa để tránh bệnh phát triển.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi