Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Ếch bị sưng chân: Người nuôi chớ coi thường

Thủy sản | Ếch bị sưng chân, ngoài ra bình thường, chưa dùng thuốc. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi