Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Hiệu quả từ mô hình nuôi ếch sinh sản trong bể lọc

Thủy sản | Trong chăn nuôi ếch sinh sản thì giai đoạn nòng nọc mới nở được khoảng 2-3 ngày tuổi, chính là giai đoạn nòng nọc thất thoát nhiều nhất, bởi lúc này sức đề kháng của chúng còn yếu, đặc biệt là khi môi trường nước bị ô nhiễm, tỷ lệ thất thoát có thể lên tới 80%. Vậy làm thế nào để giảm tỷ lệ thất thoát cho nòng nọc trong giai đoạn này?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi