Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | "Hồi sinh cá chạch đồng" kiếm trăm triệu mỗi năm

Thủy sản | Nuôi cá chạch xen trong các ruộng lúa là cách mà nhiều nông dân áp dụng hiện nay. Thế nhưng tại xã Qũy Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định, một anh nông dân trẻ đã lựa chọn mô hình nuôi khác, đó là nuôi cá chạch trong ao đất. Mô hình này đã giúp anh có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Anh được người hồi sinh cá chạch đồng.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi