Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Khắc phục hiện tượng "phát sáng" trong ao nuôi tôm

Tôm được 23 ngày, nuôi trong ao có độ mặn 15%. Hỏi các khắc phục hiện tượng phát sáng trong ao nuôi tôm?

Thủy sản | Khắc phục hiện tượng "phát sáng" trong ao nuôi tôm

* Nguyên nhân
- Cải tạo ao chưa tốt
- Không có ao lắng, làm vi khuẩn tăng cao
- Vi khuẩn sinh trưởng phát triển nhanh
* Khắc phục
- Nếu có nguồn nước thì cần thay nước để làm giảm mật độ vi khuẩn gây bệnh, liều lượng thay 20-30% lượng nước trong ao
- Dùng chế phẩm sinh học thuộc nhóm BASILUR hoặc NITROPACTE hoặc NITROSOMONAT
- Nếu lấy nước trực tiếp từ kênh mương, cần khử trùng bằng BKC hoặc IODIN hoặc THUỐC TÍM, sau đó dùng các chế phẩm sinh học như EM hoặc BIO WATER

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi