Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Kỹ thuật nuôi thâm canh cua biển

Nhà tôi có 5000 m vuông mặt nước. Tôi chia làm 2. 1 ao lắng nước, 1 ao nuôi. Tôi nuôi cua biển thâm canh. Xin hỏi tôi nên nuôi bao nhiêu con 1m 2. Thức ăn cho cua là don và dắt. Xin hỏi có cần cho cua ăn thêm cám công nghiệp không?

•    Mật độ nuôi 5 con/1 m2 ( trên dưới từ 3 - 7 con/1 m2)
•    Cho cua ăn don dắt chính có thể cung cấp khoáng cho cua
•    Nếu có điều kiện có thể cho ăn cá tạp.
•    Thức ăn viên và cá tạp chưa khuyến khích nuôi.
•    Bổ sung 1 tuần 1 bữa cá tạp, không cho cá ăn thừa tránh ô nhiễm
•    Định kỳ 10 -15 ngày bón chế phẩm vi sinh cho ao
•    Định kỳ 10 -15 ngày bón khoáng ( bột đá vôi,..) với liều 20 -30 kg/ 1000 m2

 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi