Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Nguyên nhân khiến cá bong vảy, loét hậu môn và chết

Thủy sản | Ao rộng 700m2, sâu 1.5m nước, cá có hiện tượng chết, cá bong vảy, loét hậu môn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi