Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Nuôi cá nheo, lão nông thu lãi 50 - 60 triệu một lứa

Thủy sản | Cá nheo là loài cá da trơn, có giá trị kinh tế cao, trong dinh dưỡng học, cá nheo là một món ăn quý có nhiều protein, nhiều chất khoáng quan trọng rất có lợi cho sức khỏe của con người. Tại Bắc Giang, mô hình nuôi cá nheo thương phẩm xen ghép với một số loài cá khác đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi