Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Rụng đầu và cụt đuôi: Đành nhìn tôm chết hay "cứu" thế nào?

Thủy sản | Nuôi tôm thẻ chân trắng trong nước ngọt được 35 ngày. Kiểm tra thấy tôm rụng đầu, cụt một góc đuôi. Góc cụt của tôm có màu đen. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Thủy sản | Khắc phục tôm bị rụng đầu và cụt đuôi:

  • Tôm bị rụng đầu là do thiếu khoáng ( khoáng vi lượng)
  • Đáy ao bị ô nhiễm, cần dùng chế phẩm vi sinh xử lý. Định kỳ 3-5 ngày bón chế phẩm xuống để làm sạch đáy ao.
  • Thường xuyên cho tôm ăn men tiêu hóa
  • Bổ sung khoáng vi lượng ( Ca,…) cung cấp cho tôm

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi