Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Ứng biến thế nào khi ao có cá chết nổi đầu, vây mang sùi trắng?

Thủy sản | Ao nuôi cá trắm, chép, trôi được hơn 8 tháng, có hiện tượng cá chết rải rác khoảng 2 tháng trở lại đây. Cá hiện tại có trọng lượng trung bình khoảng 6-7 lạng/con. Trước khi chết cá có biểu hiện nổi đầu, hậu môn có dịch đỏ, vây gần mang có sùi trắng như bọt biển. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Thủy sản | Khắc phục ao có cá chết, nổi đầu, vây mang sùi trắng:

  • Nguyên nhân là do ao bị ô nhiễm do thức ăn và phân cá.
  • Ô nhiễm gây độc cho cá, nồng độ pH không ổn định. NO2, NO3 có khi vượt ngưỡng gây bệnh cho cá
  • Muốn xử lý cần giảm thức ăn cho cá
  • Khẩu phần thức ăn giảm 30-40%
  • Rút nước đáy cho ao để giảm ô nhiễm
  • Dùng chế phẩm vi sinh phân hủy các chất độc như BIOMIN,… từ 5-7 ngày
  • Nếu đã dùng chế phẩm vi sinh thì sẽ không dùng chất khử trùng

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi