Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Tiết lộ bí quyết giúp gà mái đẻ sai hết trứng - Khởi nghiệp 420 I VTC16

Thất bài thảm hại sau nuôi lợn sau cơn bão giá, anh Nguyễn Hồ Bắc ở Nhân Chính - Lý Nhân - Hà Nam quyết tâm làm lại từ đầu với mô hình nuôi gà sinh sản. Có sự đồng hành của chuyên gia Khởi nghiệp, anh Bắc tự tin với con đường mới. Chuyên gia cho biết, trong giai đoạn gà đẻ trứng, việc định lượng thức ăn trong giai đoạn này là vấn đề rất quan trọng để đảm bảo gà có năng suất trứng cao nhất.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi