Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Tiêu diệt côn trùng chích hút gây rụng lá trên cây hồ tiêu

Vườn tiêu 500 trụ được 7 năm tuổi, gần 1 tháng nay, khi bắt đầu vào mùa có hiện tượng rụng lá non, rụng ngọn non, đã dùng thuốc nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi