Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Tìm hiểu về hiện tượng không ra hoa trên cây sầu riêng

50 Cây sầu riêng trồng được 15 năm tuổi, vụ này do thời tiết lạnh cây không ra hoa. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục thời điểm này có tưới nước không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi