Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Tôm

Khắc phục ao nuôi tôm chuyển màu xanh

105 views
Ao rộng 1500m2, sâu 1m2 thả 5 vạn tôm thể chân trắng được 20 ngày. Ao nuôi có hiện tượng nước chuyển sang màu xanh. Hỏi nguyên nhân và các khắc phục?

Kỹ thuật trộn E.M trùn vào thức ăn cho tôm

15h13' 06/05/2018 89 views
Khi tôm được 1 tháng tuổi, người nuôi cho tôm ăn thức ăn trộn E.M trùn theo tỉ lệ 20-30ml E.M trùn/kg thức ăn, trộn áo bằng trái chuối chín xay nhuyễn để bổ sung thêm lượng Carbohydrat, liều lượng ...

Nguyên nhân dẫn đến tôm bỏ ăn là ra sao? 

06h01' 05/05/2018 83 views
Nuôi tôm thẻ chân trắng được 7 ngày, tôm bỏ ăn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa ở miền Bắc thì mua giống ở đâu?

68 views
Nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa ở miền Bắc thì mua giống ở đâu?

Cách tiêu diệt ốc 2 mảnh để không ảnh hưởng đến tôm?

15h02' 12/04/2018 229 views
Cách tiêu diệt ốc 2 mảnh như thế nào để không ảnh hưởng đến tôm?

Ao nuôi tôm lợp mái bằng tôn xung quanh có được không?

14h01' 11/04/2018 140 views
Ao nuôi tôm lợp mái bằng tôn xung quanh có được không?

Công nghệ Biofloc có thể áp dụng trên ao nuôi bằng đất được hay không?

15h02' 09/04/2018 148 views
Công nghệ Biofloc áp dụng trên tôm, hỏi công nghệ này có áp dụng được trên ao nuôi bằng đất hay không?

Những lưu ý quan trọng khi nuôi tôm thẻ chân trắng

14h49' 09/04/2018 168 views
Ao diện tích 6 sào, độ sâu 1m nước, thả tôm thẻ chân trắng có thấy xuất hiện rêu xanh ở dưới đáy và bờ ao. Hỏi muốn thả cá trắm để ăn rêu đi có được hay không?

Sử dụng nước giếng khoan nuôi tôm càng xanh ?

10h02' 08/04/2018 105 views
Hỏi sử dụng nước giếng khoan cho vào nhà quây bạt nuôi tôm càng xanh có được không?