Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Tôm

Cách tiêu diệt ốc 2 mảnh để không ảnh hưởng đến tôm?

15h02' 12/04/2018 485 views
Cách tiêu diệt ốc 2 mảnh như thế nào để không ảnh hưởng đến tôm?

Ao nuôi tôm lợp mái bằng tôn xung quanh có được không?

14h01' 11/04/2018 338 views
Ao nuôi tôm lợp mái bằng tôn xung quanh có được không?

Công nghệ Biofloc có thể áp dụng trên ao nuôi bằng đất được hay không?

15h02' 09/04/2018 297 views
Công nghệ Biofloc áp dụng trên tôm, hỏi công nghệ này có áp dụng được trên ao nuôi bằng đất hay không?

Những lưu ý quan trọng khi nuôi tôm thẻ chân trắng

14h49' 09/04/2018 316 views
Ao diện tích 6 sào, độ sâu 1m nước, thả tôm thẻ chân trắng có thấy xuất hiện rêu xanh ở dưới đáy và bờ ao. Hỏi muốn thả cá trắm để ăn rêu đi có được hay không?

Sử dụng nước giếng khoan nuôi tôm càng xanh ?

10h02' 08/04/2018 334 views
Hỏi sử dụng nước giếng khoan cho vào nhà quây bạt nuôi tôm càng xanh có được không?

Bệnh mềm vỏ ở tôm thẻ chân trắng, nguyên nhân và cách khắc phục

10h04' 06/04/2018 382 views
Tôm thẻ mới thả được 20 ngày, mang úng nước, thân mèm. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục nước ao nuôi tôm có màu vàng keo lại

04h02' 22/03/2018 576 views
Tôm 50 ngày tuổi,3 ngày nay nước chuyển sang màu vàng keo lại.(trước đó có diệt gông),tôm ngóc đầu dạt vào bờ rồi chết. Hỏi cách khắc phục tình trạng nước chuyển màu?     

Cung cấp địa điểm tôm giống chất lượng

383 views
Địa điểm tôm giống ở đâu là chất lượng tốt?

Hướng dẫn cách khắc phục 'ao nuôi tôm sú bị nhiễm độc'

334 views
Ao nuôi tôm sú được 3,5 tháng. Ao có xuất hiện tảo màu xanh lam, nước có mùi tanh, hơi đục, khí NO2 tăng cao, tôm bỏ ăn, mang có màu vàng, lột vỏ rồi chết. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?