Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trâu - Bò

Kinh nghiệm hay khi nuôi trâu sinh sản quy mô nông hộ

21h17' 23/06/2016 1,089 views
Mặc dù nhiều nông hộ cũng nuôi trâu sinh sản. Nhưng không phải ai cũng biết những kinh nghiệm này.