Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trị bệnh gỉ sắt và nấm hồng trên cây cà phê

Cà phê 15 năm tuổi đang ra nụ, 3 tháng nay cà phê bị bệnh nấm hồng và rỉ sắt. Chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

TS Nguyễn Thị Nhung cho biết, cà phê bị bệnh rỉ sắt và nấm hồng, khắc phục bằng cách:

- Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt, bón NPK cân đối, không được thừa ĐẠM

- Phun một trong các loại thuốc sau:  DIFENOCONAZOLE hoặc TRIADIMENOL hoặc TEBUCONAZOLE hoặc DIFENOCONAZOLE  + PROPICONAZOLE hoặc HEXACONAZOLE hoặc TỔ HỢP DẦU THỰC VẬT (dầu màng tang, dầu sả, dầu hồng, dầu hương nhu, dầu chanh), ... phun ít nhất 2 lần, cách nhau 1 tuần, luân phiên thuốc và theo hướng dẫn trên bao bì thuốc

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi