Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng cây thanh trà: Triệu phú đi lên từ nghèo khó

Trồng cây thanh trà: Triệu phú đi lên từ nghèo khó. Mặc dù không có nhiều diện tích, nhưng với niềm đam mê đất đai, ý chí vươn lên thoát nghèo, thích trồng trọt. Ông Trần Văn Cường ở Thủy Biều, thành phố Huế đã trở thành người trồng Thanh Trà nổi tiếng. Vườn Thanh Trà nhà ông được đánh giá là cây đầu dòng, kinh tế nhà ông cũng khá hơn nhờ cây đặc sản quê hương.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi