Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | 2 vạn cây cà chua bị bệnh sương mai: Có cách nào cứu chữa?

Trồng trọt | 2 vạn cây cà chua, 25 ngày tuổi, có biểu hiện xoăn ngọn, đầu ngọn có lá non héo gục, đen đầu ngọn cây, đã bị 1.000 cây. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục bệnh sương mai cho cà chua

- Trước khi trồng cà chua nên luân canh với cây khác họ

- Trước khi trồng phải khử đất: Cày bừa, phơi ải đất trong khoảng 3 tuần

- Dùng VÔI BỘT khử trên đất mặt. Sau 2 tuần mới bón lót PHÂN CHUỒNG.

- Tăng cường bón PHÂN CHUỒNG, PHÂN HỮU CƠ, PHÂN XANH. Không bón nhiều phân ĐẠM.

- Khi cây bị bệnh dùng thuốc BOOCDO 1% để phun hoặc MANCOZEB + METALAXYL hoặc PHOSPHOROUS ACID hoặc FOSETYL ALUMINIUM

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi