Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Bệnh chết chậm hoành hành, người trồng tiêu điêu đứng

Trồng trọt | Có 300 trụ tiêu trồng được 3 năm tuổi, mấy ngày nay thấy tiêu rụng đốt, thối đốt, vàng lá, đã bị 15 trụ. Hỏi nguyên nhân có phải hồ tiêu mắc bệnh chết chậm hay không? Cách điều trị và khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi