Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Bệnh chết chậm trên hồ tiêu, gây thiệt hại nặng nề

Trồng trọt | Vườn tiêu 3 năm tuổi, 1 tuần nay 4 trụ tiêu có hiện tượng lá tiêu hay bị vàng lá, sau đó rụng lá. Tiêu bị rụng đốt và đọt. Hỏi nguyên nhân có phải cây tiêu mắc bệnh tuyến trùng gây chết chậm hay không? Cách khắc phục như thế nào?

Trồng trọt | Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

 - Tuyến trùng gây hại làm vàng lá. Từ vết thương tuyến trùng gây ra, nấm bệnh đã thâm nhập gây hại.

- Sau mỗi vụ thu hoạch cần cắt tỉa tạo tán cho vườn thông thoáng

- Bón phân đầy đủ cân đối cho cây sau thu hoạch

- Vào đầu mùa mưa cần kiểm tra pH của đất, nếu pH dưới 6,0 thì cần bón Vôi bột để tăng độ pH lên trên 6,0

- Sau bón vôi 1 tuần bón PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC + TRICHODERMA cho cây hoặc PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC hoặc PHÂN HỮU CƠ VI SINH

- Thoát nước nhanh cho vườn khi mưa, không để đọng nước

- Khi thấy lá có hiện tượng vàng hoặc rụng đốt, dùng thuốc ABAMECTIN hoặc CHITOSAN hoặc CYTOXININ + CYMOXALIN + FOSETYL ALUMINIUM hoặc COPPER OXYCHLORID hoặc FOSETYL ALUMINIUM + MANCOZEB, tưới hoặc phun đẫm vào gốc cây, 2 - 3 lần

- Trên tán cây dùng các loại thuốc trên phun lên tán cây 2 - 3 lần, các lần cách nhau 7 ngày.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi