Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Bệnh đốm lá trên cây lạc, bị nặng có chữa được không?

Trồng trọt | Trồng lạc có hiện tượng bị vàng lá, chết xanh, đốm lá. Hỏi có cách nào để phòng bệnh? Cây lạc đã bị nặng thì có chữa được không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi