Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Bệnh làm vàng lá và chết khô cây khoai sọ

Trồng trọt | Khoai sọ trồng trên đất đồi dốc nhưng không bở. Cây bị chết lá. Lá vàng đốm, héo đen và chết khô. Chỉ phun thuốc trừ sâu cho cây. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Bệnh làm vàng lá và chết khô cây khoai sọ

- Phun thuốc trừ bệnh thán thư như HEXACONALZOLE hoặc AZOXYSTROBIN + DIFENOCONAZOLE

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi