Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Bệnh loét trên cây bưởi: Nguyên nhân và cách chữa

Trồng trọt | Có một vườn bưởi cây có hiện tượng đốm lá, vàng lá rồi rụng lá. Hỏi nguyên nhân tại sao cây bưởi lại bị như vậy? Cách khắc phục như thế nào để đạt được hiệu quả?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi