Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Bệnh thối xanh trên cây nghệ: Phòng trị bằng cách nào?

Trồng trọt | Trồng 5 sào nghệ đã bón vôi bột, phân chuồng phân lân, biểu hiện héo rũ và thối nõn, củ cũng bị thối nhũn. Bị từ những vụ trước. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Với câu hỏi trên, TS Đinh Văn Đức đã tư vấn như sau:

- Bệnh do vi khuẩn gây ra, khó trừ, cần phòng bệnh là tốt nhất

  • Không nên trồng nghệ liên tiếp quá nhiều năm trên cùng 1 mảnh đất
  • Thu dọn tàn dư cây trồng, cỏ dại vụ trước tiêu hủy
  • Bón VÔI BỘT 25-30kg/sào Bắc Bộ vào đợt làm đất cuối cùng
  • Khi lên luống cần vét rãnh để thoát nước tốt
  • Trước khi trồng, sử dụng  PHÂN CHUỒNG hoặc PHÂN HỮU CƠ HOAI MỤC ủ với nấm đối kháng TRICODERMA để bón lót cho cây cùng với phân LÂN, ĐẠM, KALI

- Thường xuyên theo dõi vườn trồng

- Khi thấy có cây bệnh cần nhổ bỏ tiêu hủy, dùng VÔI BỘT rải vào hố

- Dùng 1 trong các thuốc có hoạt chất bacillus SUBTILIS hoặc KASUGAMYCIN hoặc KASUGAMYCIN + COPPER OXYCHLORID hoặc COPPER OXYCHLORID + STREPTOMYCIN hoặc CYTOSINPEPTIDEMYCIN phun định kỳ khoảng 5-7 ngày, phun ít nhất 3 lần trở lên đến khi không thấy bệnh xuất hiện nữa.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi