Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cách "bẫy" ruồi vàng làm thối quả mướp đắng

Trồng trọt | Vườn cây mướp đắng 3 sào, trồng đã 1 tháng rưỡi, cây bị ruồi vàng đục trái, vàng lá, héo rũ, rụng lá, bị 50% trong 1 tuần, cho dùng thuốc secpa, Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ?

Trồng trọt | Cách "bẫy" ruồi vàng làm thối quả mướp đắng

Khắc phục vườn khổ qua bị ruồi vàng và côn trùng chích hút

- Ruồi vàng đục quả: Bên ngoài quả đẹp nhưng bên trong thối

- Nhện hoặc côn trùng chích hút: Dùng kính nup soi sẽ thấy

- Nếu do ruồi vàng: Dùng bẫy VIZUBON hoặc PROPINEB THỦY PHÂN hoặc bẫy HẠT NA để bẫy ruồi

- Nếu do nhện đỏ hoặc côn trùng chích hút: Dùng thuốc COMITE (PROPARGITE)

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi