Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cách chọn loại túi bao trái cây rẻ mà hiệu quả

Trồng trọt | Có thể bọc quả na thái bằng túi nilon trắng thông thường thay vì dùng bọc quả chuyên dụng có được không?

Trồng trọt | Lựa chọn loại túi bọc trái cây vừa rẻ, vừa tiện

Sử dụng túi chuyên dụng để ngăn cản được vi sinh vật và nó có lỗ nhỏ để quả hô hấp và hấp thụ được ánh sáng
Sử dụng túi nilon trắng cũng được. Lưu ý: túi có kích thước to hơn quả. túi có đục lỗ tránh gây thối quả

 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi