Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cách dễ nhất nhận biết rau an toàn

Trồng trọt | Ở địa phương tôi xuất hiện rất nhiều mặt hàng rau không rõ nguồn gốc, nhưng lại được giới thiệu là rau an toàn. Vậy tôi phải nhận biết rau an toàn như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi