Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cách diệt sạch sâu vẽ bùa gây hại trên cây cam

Trồng trọt | Có sào cam giấy, trồng được 3 năm, 1 tuần nay có hiện tượng vàng lá, quăn đọt và ngoài ra bình thường, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Cách diệt sạch sâu vẽ bùa gây hại trên cây cam 

Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

-Sâu vẽ bùa đã phát sinh, phát triển cùng với các đợt lộc non của cây

-Cây cam một năm ra 4 đợt lộc: Xuân, Hè, Thu, Đông. Vào trước mỗi đợt cây ra lộc 15-20 ngày nên sử dụng phân bón, nước tưới cho cây ra lộc tập trung

- Khi cây nhú lộc được 1-2cm, cần phun thuốc trừ sâu vẽ bùa, phun 2 lần cách nhau 7-10 ngày.

-Các thuốc trừ sâu vẽ bùa: PETROLEUM SPRAY OIL hoặc ABAMECTIN hoặc ABAMECTIN + PETROLEUM SPRAY OIL hoặc CYROMAZINE hoặc MATRINE

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi