Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cách diệt trừ sâu cuốn lá trên cây lúa giai đoạn đẻ nhánh

Trồng trọt | Cách diệt trừ sâu cuốn lá trên cây lúa giai đoạn đẻ nhánh như thế nào là đúng kỹ thuật? Qúa trình sâu bệnh tấn công cây lúa như thế nào? Cần dùng thuốc gì để phòng trị? Cách diệt sâu ra sao?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi