Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cách đơn giản phân biệt bệnh chết nhanh - chết chậm cây tiêu

Trồng trọt | Trồng 3000 cây tiêu, 1 năm tuổi, cây bị rụng đốt, vàng lá, đụng nhẹ thôi là rụng nhiều, bị 3 ngày hôm nay, bị 30%, chưa chữa gì, Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Cách đơn giản phân biệt bệnh chết nhanh - chết chậm cây tiêu

- Bệnh chết nhanh: Lá có biểu hiện cứng, sau đó xanh đen rồi vàng và rụng từ trên ngọn xuống. Cây chết chỉ trong vài tháng

- Bệnh chết nhanh: Lá rụng từ dưới gốc lên ngọn

- Dùng thuốc DIAZINON + FOSETYL ALUMINIUM, tưới vào gốc cây chưa bị bệnh, 10 - 15 ngày tưới 1 lần

- Tiêu hủy những cây bệnh, rắc VÔI BỘT

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi