Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cách dùng phân trùn quế cho cây rau mầm

Trồng trọt | Xin hỏi phân trùn quế nguyên chất không pha trộn có trồng được các loại rau mầm không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi