Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cách khắc phục cà phê bị tuyến trùng và nấm bệnh gây hại

Trồng trọt | 1200 cây cà phê đang trong thời kỳ thu hoạch chính, trong đó có 100 cây có biểu hiện vàng úa lá, quả rụng, bị mốc trắng toàn bộ thân cây, đã dùng thuốc sinh học nhưng không thấy hiệu quả. Hỏi có phải cà phê bị tuyến trùng và nấm bệnh gây hại hay không? Cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi