Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cách nào để cho cây mận ra hoa, đậu quả nhiều?

Trồng trọt | Cây mận ra hoa nhiều nhưng đậu quả ít. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục cây mận đậu quả ít:

+ Chế độ dinh dưỡng không đảm bảo, có thể bị sâu bệnh gây hại, hoặc do yếu tố thời tiết bất thuận

+ Cách khắc phục nên thay đổi công thức bón phân, bón tăng hàm lượng phân LÂN, KALI, MAGIE

+ Trong thời kỳ cây ra hoa, sử dụng thêm FLOWER 95 tăng khả năng đậu quả cho cây

+ Phát hiện sâu bệnh hại sớm trước khi hoa nở hoặc sau khi tắt hoa, tuyệt đối không phun thuốc thời kỳ hoa nở.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi