Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cách trị vàng lá, thối rễ: Trả lại sự "tươi đẹp" cho hoa hồng

Trồng trọt | Cây hoa hồng hơn chục năm gần đây có biểu hiện lá vàng úa ở phần thân, thân cây màu thâm bất thường và sần. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Trồng trọt | Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

+ Khi cây bị nấm gây hại thì cần tưới thuốc FORSERTYL ALUMINIUM hoặc METALAXYL + MANCOZEB

+ Rễ cong queo, nổi cục ở rễ thì cây bị tuyến trùng gây hại tưới thuốc DIAZINON.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi