Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cách ủ bột ngô và đậu tương làm phân bón

Trồng trọt | Hỏi bột ngô có ủ cùng với đậu tương làm phân bón không? Tỷ lệ ủ như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi