Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cây bưởi bị khô múi, bất ngờ với nguyên nhân

Trồng trọt | Vườn bưởi da xanh 8 năm tuổi, bưởi đang trong thời kỳ nuôi quả, khi hái trái xuống đa phần trái có hiện tượng bị khô múi, trắng ruột, tép trắng chứ không hồng đỏ như mọi năm, dưới đáy trái có hiện tượng quả bị nứt. Hỏi nguyên nhân và cách phục?

Trồng trọt | Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

- Nguyên nhân đất trồng cây không đủ dinh dưỡng cho cây phát triển. Cây thiếu lân, Kali và một số nguyên tố trung và vi lượng

- Hàng năm cần tăng lượng phân bón cho cây

- Chọn các loại phân có đầy đủ chế độ dinh dưỡng để bón. Nên chon NPK + TE để bón. Tăng cường sử dụng PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC để bón

- Khi cây có quả, sử dụng PHÂN BÓN LÁ giàu các nguyên tố trung và vi lượng phun cho cây, phun vào khi quả vừa đậu, khi quả đang lớn và trước khi thu hoạch 15 - 20 ngày.

- Trong quá trình cây nuôi quả cần sử dụng phân bón có hàm lượng LÂN và KALI cao để bón, dùng loại phân bón thúc

- Nên chuyển đổi các loại phân LÂN để bón

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi