Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cây cam vàng đọt non, gân lá: Nguyên nhân và cách chữa

Trồng trọt | Trồng cam xã Đoài 15 tháng tuổi, có biểu hiện vàng đọt non, nổi vàng gân lá. Đã dùng ridomil và aliet. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Với câu hỏi trên, chuyên gia tư vấn như sau:

+ Cam trong giai đoạn kiến thiết cơ bản đây không phải là bệnh vàng lá gân xanh.

+ Cần xem lại cách chăm sóc. Nên bón phân NPK đầy đủ, cân đối + TE hoặc PHÂN CHUỒNG hoai mục, PHÂN HỮU CƠ VI SINH

+ Cắt đọt bị bệnh đem tiêu hủy. Dùng thuốc COPPER OXYCHLORIDE hoặc NINGNAMYCIN hoặc KASUGAMYCIN

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi