Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cây gừng thối bẹ lá: Mua đúng thuốc, giảm chi phí

Trồng trọt | Có trồng một vườn gừng, mấy ngày nay có hiện tượng lá bánh tẻ thối bẹ, cây ngả xuống. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi