Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cây keo xoăn lá, không ra đọt khắc phục ra sao?

Trồng trọt | Đang làm vườn ươm cây keo, đã trồng khoảng 1,5 tháng, có hiện tượng quăn lá, không ra đọt. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi