Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cây mít bị đốm lá, cháy bìa lá: Nguyên nhân và cách điều trị

Trồng trọt | 50 cây mít Thái mới trồng được 4 tháng. 1 tuần nay, cây có hiện tượng vàng toàn bộ lá. Vàng từ lá ngọn xuống. Cháy đầu lá, chết ngọn. Cây mới chỉ bón lót phân chuồng và chưa bổ sung phân bón gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

- Nguyên nhân là do nấm gây hại

- Sử dụng thuốc trừ bệnh: FORSETYL  ALUMINIUM hoặc METALAXYL + MANCOZEB hoặc CUPPROUS OXIDE + DIMETHOMORPH

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi