Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cây quýt bị vàng lá, rụng lá là mắc bệnh gì?

Trồng trọt | Có 300 cây quýt đường trồng được 4 năm, 1 tháng nay có 10 cây có hiện tượng vàng lá, rụng lá. Đã dùng thuốc đặc trị nấm nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Trồng trọt | Với câu hỏi trên, TS Đinh Văn Đức tư vấn như sau:

Nguyên nhân do để đọng nước, độ ẩm trong đất quá cao, không áp dụng các biện pháp phòng bệnh nấm.

  • Thoát nước tốt và nhanh cho vườn quýt khi có mưa, giảm ẩm cho vườn, vun gốc cao hơn
  • Bón VÔI BỘT cho vườn quýt để độ pH từ 5,5-6,5
  • Sau khi bón VÔI BỘT 10 ngày, sử dụng  PHÂN CHUỒNG hoặc PHÂN HỮU CƠ HOAI MỤC ủ với nấm đối kháng TRICODERMA hoặc dùng phân HỮU CƠ SINH HỌC hoặc PHÂN HỮU CƠ VI SINH bón cho cây
  • Khi thấy cây bắt đầu có hiện tượng vàng lá, nhanh chóng sử dụng 1 trong các thuốc trừ nấm: CYMOXANYL + MANCOZEB hoặc METALAXYL + MANCOZEB hoặc CUPROUS OXIDE hoặc CYMOXANYL + FOSETYL ALUMYNIUM hoặc FOSETYL ALUMYNIUM, tưới vào vùng gốc rễ cho cây, thực hiện 2 cần cách nhau 7-10 ngày
  • Khi thấy rễ cây hồi phục, tăng cường bón bổ sung cho cây để cây hồi phục nhanh.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi