Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cây tiêu bị héo rũ đọt, chết nhanh: Liệu có "vô phương cứu chữa"?

Trồng trọt | 300 trụ tiêu 5 năm tuổi, có hiện tượng chết từ đọt non đầu trụ xuống dưới, đọt non héo rũ, cây chết nhanh. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi