Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cây tiêu bị khô lá, rụng lá: Nguyên nhân và cách khắc phục

Trồng trọt | Trồng 200 trụ tiêu được khoảng gần 1 năm. Tiêu có hiện tượng khô lá, rụng lá xanh, ngoài ra không có hiện tượng nào khác. Đã bị bệnh khoảng 2 tháng, bị mất khoảng 60%. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau: 

-Cần bón phân cân đối, đầy đủ, lượng phân bón cho cây tiêu căn cứ vào năng suất vụ trước.

-Tăng cường bón PHÂN HỮU CƠ, PHÂN VI SINH, PHÂN CHUỒNG, PHÂN XANH.

- Thường xuyên tỉa cành tạo tán thông thoáng cho vườn

-Thoát nước tốt

- Phun thuốc trừ nấm: DIFENOCONAZOLE hoặc PROPICONAZOLE hoặc TEBUCONAZOLE hoặc PROPINEB 2 lần cho cây.

-Kiểm tra bộ rễ bị thối thì dùng thêm THUỐC GỐC ĐỒNG tưới cho cây.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi