Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cây tiêu đang ra hoa: Có nên phun thuốc diệt côn trùng?

Trồng trọt | 1200 trụ tiêu 4 năm tuổi. Cây tiêu đang ra hoa có bọ xít muỗi và con côn trùng gây hại, một số lá bị vàng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào?

Trồng trọt | Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

- Cây bị nhiều côn trùng gây hại mới phun để tránh ảnh hưởng, làm rụng hoa.

- Sử dụng thuốc BUPROFERIN  hoặc CYPER METHRIN + PROFENOFOS khi bị hại nặng, còn nếu không nên để cây đậu quả rồi mới sử dụng thuốc.

 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi