Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cây tiêu không ra hoa: Cách khắc phục hiệu quả

Trồng trọt | Vườn cây tiêu trồng được 6 năm. Hiện tượng không thấy ra hoa đậu quả, chưa dùng thuốc. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục hiện tượng cây tiêu không ra hoa

 - Tiêu không ra hoa có nhiều nguyên nhân như do chăm sóc bón phân chưa đúng theo quy trình kỹ thuật

- Biện pháp kích thích cây ra hoa:

+ Sau khi thu hoạch cần bón đầy đủ PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC, PHÂN HỮU CƠ, VI SINH để cây có thể ra hoa tốt vào năm sau

+ Trước khi ra hoa có thể hãm khô 20-25 ngày, sau đó 1 tuần tưới đẫm 1 - 2 lần thì hoa sẽ ra đồng loạt

+ Trước ra hoa cần bón đầy đủ phân KALI, hoặc phun KNO3 kích thích cây ra hoa hoặc phun ETHEPHON hoặc PACLOBUTRAZOL trước khi hoa ra 1 tháng hoặc phun B- NAA + NK + VI LƯỢNG phun trước mùa ra hoa 1 tháng

 Lưu ý: Bón đầy đủ PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC, phân TRUNG, VI LƯỢNG  đúng quy trình để cây đầy đủ dinh dưỡng cây mới ra hoa, nuôi quả.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi