Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cây tiêu mắc bệnh chết nhanh chết chậm

Trồng trọt | Trồng hơn 1.000 trụ tiêu được 4 năm tuổi, 3 tháng nay, cây xuất hiện nấm hồng và nấm trắng trên ngọn, làm rụng lá, rụng đốt, chết ngọn, ngoài ra bình thường, bị khoảng 80% vườn, đã dùng gốc đồng nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục cây tiêu mắc bệnh chết nhanh chết chậm:

- Bệnh do nấm gây hại

- Bệnh không có thuốc chữa nên tiêu hủy những cây bị bệnh tránh lây lan

- Rắc VÔI BỘT vào gốc cây tiêu hủy

- Tưới thuốc trừ nấm: METALAXYL + MANCOZEB hoặc HEXACONAZOLE

- Tưới thuốc trừ tuyến trùng: DIAZINON

Tưới vào vùng rễ.

* Phòng bệnh: Tưới định kỳ 10 ngày/lần

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi